หมัดมวยไทยสมัครเล่น “ดร.ศักดิ์ชาย” ประมุข สัมพันธ์มวยไทยสมัครเล่นที่ประเทศไทย นำกองทัพมวยไทยสมัครเล่น ตรวจโควิด-19 ก่อนกระทำแข่ง 15-22 ตุลาคมนี้

หมัดมวยไทยสมัครเล่น การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันชิงชัยมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงชนะเลิศเมืองไทย รายปี 2564 ช่วงวันที่ 15 ต.ค. 2564 ณ.โดมอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำตรวจโควิด-19 ให้กับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น

พร้อมข้าราชการรวมทั้งผู้ที่มีการเกี่ยวข้องทั้งปวง 214 คน โดยมี ดร.ศักดาชาย กองทัพทอง นายกสัมพันธ์กีฬาชกมวยไทยสมัครเล่นที่เมืองไทย พร้อม นายฟุ้งกระจาย พราวแพรวศรี อุปนายกชมรมมวยไทยสมัครเล่นที่เมืองไทย

ซึ่งในคราวนี้จำต้องดำเนินงานกระทำตามมาตรการลดหย่อนธุรกิจการค้าและก็กิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่กำหนดให้นักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนในกลุ่ม จำเป็นต้องผ่านการตรวจค้นเชื้อไวรัสโควิด- 19 ด้วยแนวทางอาร์ที่-พีซีอาร์ ก่อนกระทำชิงชัยในระหว่างวันที่ 15-22 เดือนตุลาคม 2564 นี้ กระบวนการ 

ดร.ศักดิ์ชาย กองทัพทอง นายกสโมสรมวยไทยสมัครเล่นที่เมืองไทย พูดว่า ได้ปฏิบัติการตรวจค้นเชื้อโควิด – 19 ในนักกีฬามวยไทยและก็พนักงาน สำหรับการแข่งมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงชนะเลิศเมืองไทย รายปี 2564 เพื่อคุ้มครองป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

ภายหลังรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนผันกิจการค้าต่างๆรวมทั้งการจัดแข่งกีฬาแบบมีผู้ชม ที่จะต้องจัดภายใต้วิธีการป้องกันควบคุมโรค โดยการแข่งขันชิงชัยมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงชนะเลิศเมืองไทย รายปี 2564 ที่เริ่มชิงชัยกันในวันที่ 15-22 เดือนตุลาคม 2564

ก็จำต้องดำเนินงานตามคู่มือการกระทำตามมาตรการผ่อนผันธุรกิจการค้ารวมทั้งกิจกรรมด้านการกีฬา

หมัดมวยไทยสมัครเล่น

หมัดมวยไทยสมัครเล่น สำหรับผลจากการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงชนะเลิศเมืองไทย รายปี 2564 ในวันที่ 15 ต.ค. 2564

ผลที่ตามมา ธีรพงศ์ วรรณทอง (เพชรไพรัช) ชนะนพพล อินแป๊ะ (ส.กีฬาเลย) (น้ำหนัก42ชาย), ธราเทพ ตั่นจัด (ร.ร.นาทวีฯ) ชนะคะแนนจักรพงษ์ พันธ์สำโรง (ร.ร.ดงมะไฟฯ) (น้ำหนัก42ชาย),

วงศ์รัฐ วงศ์อำมาตย์ (ส.กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์) แพ้แต้มธีรนัย คงกิจมั่น (ส.กีฬาแม่ฮ่องสอน) (น้ำหนัก51ชาย), วรายุทธ ชือมือ (ส.บ้านหนองหน้าผา) แพ้ปฎิพัฒน์ สุขสบาย (ส.นากลาง) ( น้ำหนัก51ชาย),

ธีระวัฒน์ ขันแก้ว (ร.ร.กีฬานครศรีฯ) แพ้อนันตชัย สาสังข์ (ส.กีฬาจังหวัดพัทลุง ) (น้ำหนัก51ชาย), เมธา เล็มมะณี (ร.ร.จังหวัดนราธิวาส) ชนะปฎิภาณ สุขสบาย (ส.นากลาง) (น้ำหนัก54ชาย), ข่าวมวย วันนี้

ทิชากร ศรีพรมมา (ส.ผู้ครองฟ้า) ชนะคะแนนพลวัฒน์ ณะนวน (ร.ร.กงหราพิชากร) (น้ำหนัก54ชาย) อันวา แวจิ (ร.ร.นาทวี) ชนะคะแนนนครินทร์ สีพะนาม (ส.กีฬาจังหวัดหนองคาย) (น้ำหนัก54ชาย),

ชัยรัตน์ เพชรจำรัส (ส.กีฬาพัทลุง ) ชนะคะแนนชูติพงษ์ ยุ่นชิ้น (ส.กีฬาหนองบัวฯ) (น้ำหนัก54ชาย), ณัฐพล เสกรา (ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง) แพ้แต้มศภุณัฐ แก้วสงค์ (ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง) (น้ำหนัก54ชาย),

สราวุฒิ พวงไพรพฤกษ์ (ส.กีฬาแม่ฮ่องสอน) ชนะคะแนนสราวุธ กลิ่นลูกอิน (ร.ร.กีฬาอ.บ.จ.พิษณุโลก) (น้ำหนัก54ชาย), พงศธร ชัยณุรักษ์ (ร.ร.วัดราชธิวาส) ชนะคะแนนเลิศฤทธิ์ ญาสิทธิ์ (โรงแรมกีฬานครศรีฯ) (น้ำหนัก54ชาย) รวมทั้ง อภิชัย แสงงาม (ร.ร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา) ชนะคะแนนอภิสิทธิ์ กาญจนะ (ร.ร.กีฬาเทศบาลสุราษฎร์ฯ) (น้ำหนัก54ชาย)

หมัดมวยไทยสมัครเล่น

คมสันต์คว้าชัยรุ่น51กิโลกรัมศึกหมัดมวยไทยสมัครเล่นวันที่สอง

การประลองมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงชนะเลิศเมืองไทย รายปี 2564 เมื่อวันที่ 15-22 เดือนตุลาคม 2564 ณ.โดมสารพัดประโยชน์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ในการจัดงานกิจกรรมในคราวนี้ มีการปฏิบัติการให้นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ทุกคนในสนามจะต้องผ่านการตรวจค้นเชื้อไวรัสโควิด- 19 ด้วยแนวทางอาร์ที่-พีซีอาร์ และก็ จำต้องผ่านการตรวจคัดเลือกกรองก่อนเข้าสนามสำหรับเพื่อการแข่งขันทุกคราวอีกด้วย

สรุปผลการแข่งขันชิงชัยมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงชนะเลิศเมืองไทย รายปี 2564 ในวันที่ 16 ต.ค. 2564 มีดังนี้ (น้ำหนัก45ชาย) ศราวุธ ลองพริก (ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง) ชนะคะแนนอนุชิต วงค์ไชย (ส.กีฬาแม่ฮองสอน) ,

ศุภโชค ขุนชาญ (ส.กีฬาจังหวัดระนอง) ชนะคะแนนวิวิธวินท์ เลนทำมี (ร.ร.กีฬากรุงเทพ), (น้ำหนัก48หญิง) ทัศนีย์ สมฤทธิ์ (ส.กีฬาจังหวัดเชียงราย) ชนะคะแนนจุฑาทามาศ แก้วผิวอาจ (ร.ร.กีฬากรุงเทพ) (น้ำหนัก51ชาย) แทนคุณ บุญสอน (ส.กีฬาหนองบัวฯ) แพ้แต้มกฤษกร ฮ่างเต็ง (ร.ร.กีฬาจังหวัดตรัง),

พชร ถมหนวด (ส.กีฬาจังหวัดหนองคาย) แพ้น็อกยก 2 วิชานนท์ เชื้อปงปัน (ร.ร.กีฬาลำปาง),พงศ์เทพ บุญสารี (ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวง) แพ้แต้มสุกฤษฏิ์ นาคปรีชา (ร.ร.มัธยมสุวิทย์ฯ),

วายุ หวัดแท่น (ร.ร.กีฬากรุงเทพ) แพ้แต้มทศพร ศรีพรมมา (ส.ผู้ครองฟ้า),เมธา สินจร (ร.ร.กีฬาเทศบาลสุราษฎร์ฯ) แพ้น็อกยก 2 พีระพัฒน์ จันทร์หอม (ร.ร.จังหวัดนราธิวาส) ไพรัฐ อินแป๊ะ (ส.กีฬาเลย) แพ้แต้มคมสันต์ แก้วเรือน (ส.กีฬาจังหวัดเชียงราย) ,

ฐิติวัฒน์ โพล้งอุ่ไร (โรงแรมกีฬาอักษรศาสตรบัณฑิตจังหวัดพิษณุโลก) แพ้แต้มธีรนัย คงกิจมั่น (ส.กีฬาแม่ฮ่องสอน) ,ปฎิพัฒน์ สุขสบาย (ส.นากลาง) แพ้แต้มอนันตชัย สาสังข์ (ส.กีฬาจังหวัดพัทลุง) (น้ำหนัก51หญิง) ไพรัฐ อินแป๊ะ (ส.กีฬาเลย) แพ้แต้มคมสันต์ แก้วเรือน (ส.กีฬาจังหวัดเชียงราย) ,พรชนันท์ พ้นนาค (ส.ทหารอากาศ) แพ้แต้มธนนิกานต์ บุญเฮ้า (ส.นากลาง)

https://www.musokai.org/